taaphhjjj

Đăng lúc: 15:45:12 15/01/2020 (GMT+7)

 

BẢNG PHÂN GIỜ LÀM THỦ THUẬT

 (Ngày thứ 7+ Chủ nhật)

BẢNG 1
anh tuan 1.jpg

BUỒNG

 

ĐIỆN CHÂM

CHIẾU ĐÈN

1

 

8h

13h30

2 + Ngoại trú nữ

 

9h

14h30

3

 

10h

15h30

4

 

11h

16h30

 

BẢNG 2

 

BUỒNG

 

CHIẾU ĐÈN

ĐIỆN CHÂM

5

 

8h

13h30

6 + Ngoại trú nam

 

9h

14h30

7

 

10h

15h30

8

 

11h

16h30

 

*Chú ý:

Ngày nghỉ có 2 thủ thuật nên bệnh nhân nào không có điện châm thì bác sỹ đánh giờ làm thủ thuật khác trùng với giờ điện châm theo bảng trên

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)